16 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium ZG w kadencji 2018-2021 podczas, którego zgodnie ze Statutem członkowie Prezydium ZG ukonstytuowali się.

Wiceprezesami Zarządu Głównego ŚZŻAK zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik oraz Jerzy Żelaśkiewicz.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji funkcję Skarbnika powierzono Maciejowi Jarosińskiemu, a funkcję Sekretarza Ryszardowi Dorfowi.

Podczas tego posiedzenia zostały również rozdzielone obowiązki dla poszczególnych członków Prezydium.

Ustalono także, że Rzecznikiem Prasowym będzie dalej Tadeusz Filipkowski, a Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży zostanie w tej kadencji Mirosław Chada.

S.K

W dniu 13 kwietnia br. członkowie Prezydium ZG Marek Cieciura i Maciej Jarosiński uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej oficerów poległych w boju i zamordowanych na wschodzie. Uroczystość odbyła się przy „Dębach Pamięci” posadzonych w ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń … ocalić od zapomnienia” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała uroczystą akademię „W służbie Polsce i Narodowi Polskiemu”, odczytany został Apel Pamięci i złożono kwiaty.

S.K

Więcej informacji

fot. Barbara Lewandowska

DSCN2782

DSCN2808

DSCN2821

DSCN2870

DSCN2877

DSCN2966

DSCN2888

DSCN2937

W dniu 11 kwietnia br. członek Prezydium ZG Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystych obchodach 34. rocznicy śmierci gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” – patrona 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość odbyła się przy grobie generała na Cmentarzu na Powązkach i rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze oraz wygłoszono przemówienia okolicznościowe.

Wieczorem w Katedrze Polowej WP odbyła się Msza Święta w intencji gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.

W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe. Poczet Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”, natomiast Okręgu Białystok ŚZŻAK został wystawiony przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN2624

DSCN2660

DSCN2670

DSCN2694

DSCN2730

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe