W dniu 6 marca br. członkowie Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczyli w uroczystości podpisania "Porozumienia o współpracy" pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Po odegraniu sygnału „Baczność” i złożeniu meldunku Dowódcy WOT, a następnie przywitaniu gości przystąpiono do ceremonii podpisania „Porozumienia o współpracy”, które podpisał Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Porozumienie zostało podpisane w m.in. w celu: pogłębiania więzi oraz wzmacniania solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami Armii Krajowej i Wojsk Obrony Terytorialnej, ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności Armii Krajowej, kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

Związek nasz na mocy „Porozumienia” zobowiązał się m.in. do: merytorycznego wsparcia szkolenia żołnierzy WOT w obszarze kształcenia obywatelskiego, w szczególności w zakresie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego i historycznego, doradztwa w zakresie doboru patronów historycznych jednostek podległych Dowódcy WOT, wspierania kustoszy sal tradycji jednostek podległych itp.

Natomiast Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej będzie udzielał naszemu Związkowi pomocy w realizacji celów statutowych związanych z działaniami na rzecz obronności państwa m.in.: wsparcia logistycznego  umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach i uroczystościach, zapewnienie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym asysty honorowej podczas pogrzebów żołnierzy Armii Krajowej oraz uroczystości przez nas organizowanych itp.

Po uroczystym podpisaniu „Porozumienia” okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Zwieńczeniem uroczystości był fragment koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego „W drodze do niepodległości” oraz spotkanie z uczniami klas mundurowych.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego naszego Związku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w sali widowiskowej.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN0777

DSCN0785

DSCN0800

DSCN0805

DSCN0824

DSCN0837

5 marca br. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza Święta w 78. rocznicę wydania przez KC WKP (b) ZSRR wyroku śmierci na polskich jeńców wojennych zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Kalininie i Bykowni.

Po zakończeniu Eucharystii złożono kwiaty w kaplicy Katyńskiej, a Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, okolicznościowym Guzikiem Katyńskim - wzorowanym na przedwojennym - uhonorowała Bazylikę i księży jako wyraz podziękowania za pielęgnowanie pamięci i modlitwę.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej".

Więcej informacji

S.K

W dniu 1 marca br. w całym kraju odbywały się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tradycyjnie Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie.

W gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym w latach stalinowskich mieściła się siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego otwarta została  wystawa i podziemne kazamaty, w których więzieni byli i torturowani  żołnierze  oraz działacze podziemia, uznani za wrogów ustroju.

W uroczystości i spotkaniu z trzema jeszcze żyjącymi byłymi więźniami uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obecny był również jeden z trójki inicjatorów tego przedsięwzięcia, obecnie Rzecznik Prasowy ŚZŻAK ppłk Tadeusz Filipkowski.

Mauzoleum dostępne dla publiczności znajdzie się pod opieką Muzeum Powstania Warszawskiego.

Natomisat Sekretarz ZG Ryszard Dorf oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński na zaproszenie Komendanta Głównego Policji uczestniczyli w uroczystym osłonięciu portretu funkcjonariusza Policji Państwowej i żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego kom. PP Bolesława Kontryma ps. Żmudzin”.

Odsłonięty portret znajduje się na murze przed wejściem do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Następnie popołudniu na dziedzińcu tego Muzeum odbyły się uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz bohaterów Antykomunistycznego Powstania, a także najwyższych władz państwowych.

Wieczorem na Placu Marszałka Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odczytano Apel Pamięci, oddano hołd i złożono kwiaty. Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentował Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek.

Centralne uroczystości zakończyła uroczysta Msza Święta w Archikatedrze św. Jana.

W uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych licznie uczestniczyli również inni przedstawiciele naszego Związku, a także poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK.

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0001

DSC 0019

DSC 0034

DSC 0088

DSC 0102

DSC 0258

DSC 0317

DSC 0335

DSC 0349

 

28 lutego br. na zaproszenie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin ŚZŻAK Stanisława Kociełowicz uczestniczyli w uroczystym koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Koncert został zorganizowany  z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.

S.K

W dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej i wręczenie nagród jej laureatom. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y na IV piętrze, siedzibie organizacji kombatanckich.

Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości.

Wszyscy otrzymywali przypinkę z kodem QR z zakodowanym adresem strony gry.

Po powitaniu władz ŚZŻAK: Wiceprezesa Marka Cieciury, Skarbnika Macieja Jarosińskiego, Sekretarza Ryszarda Dorfa, zaproszonych gości, laureatów indywidualnych, przedstawicieli Uczelni, Szkół i Dzielnic przez Panią Annę Lewak - Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzenie uroczystości zostało przekazane na ręce Pana Macieja Rayzachera. Wygłosił on laudację o grze, idei, bohaterach oraz autorze inicjatywy, członku Prezydium ŚZŻAK – Wiceprezesie ZG, prof. Marku Cieciurze.

Kolejny punktem uroczystości było zaprezentowanie przez autora charakterystyki zakończonej II edycji i planów rozwoju gry w kolejnej odsłonie z uwzględnieniem lokalnych szlaków pamięci.

Narrator podsumowania Pan Maciej Rayzacher poprosił o wypowiedź Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego Pana Wiesława Witka, który wyraził podziękowania dla autora pomysłu, przekazał na jego ręce pamiątkową statuetkę, oraz stwierdził iż współpraca z ŚZŻAK to wykorzystana szansa dla firmy, którą ma zaszczyt kierować.

W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską, Polską Grupę Zbrojeniową, Zarząd Transportu Miejskiego, IPN, Cenralną Bibliotekę Wojskową, Zbigniewa Chmielewskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkołom, uczelniom wyższym i dzielnicom m. st. Warszawy .

W klasyfikacji indywidualnej wyróżniono trzy grupy uczestników, którym przyznano wirtualne brązowe, srebrne i złote odznaki. Przyznanie odznak zostało potwierdzone dyplomami.

W klasyfikacji indywidualnej największą liczbę punktów ex aequo zgromadziły rodziny Sobieckich: Anna i Piotr z  córką Natalią oraz Monika, Michał, Szymon i Jakub Rosiakowie. Dziewiętnastu najlepszych uczestników indywidualnych otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i koszulki. Trzech z najwyższą ilością zdobytych punktów dodatkowo otrzymało od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nagrody specjalne w postaci czytników e-booków.

Wyróżniono także dyplomami najlepsze 3 szkoły, 3 uczelnie i 3 dzielnice. Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół zajęła Szkoła Podstawowa nr 98 im. Lucy Mount Montgomery, w klasyfikacji uczelni - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, a w klasyfikacji dzielnic - dzielnica Wola. Przedstawiciele tych instytucji otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

Po wyróżnieniu laureatów  miało miejsce uhonorowanie działań Pana Wojciecha Jeute za wkład w opracowanie 6 patriotycznych gier w Legionowie i powiecie legionowskim oraz Mateusza Cieciury za zaprojektowanie i implementację oprogramowania Patriotycznej Gry Komunikacyjnej.

W trakcie uroczystości szanowni goście biorący udział w dekorowaniu i wręczaniu nagród zachęcali zebranych do wspierania i promowania patriotyzmu, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili student oraz absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Radosław Jarocki – altówka i skrzypce, Jędrzej Jarocki – akordeon. Wykonali III sonatę J. S. Bacha oraz 3 tanga Astora Piazzoli. Publiczność doceniła młodych artystów brawami.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie i herbacie.

Przygotował: Mirosław Chada

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0014

DSC 0022

DSC 0034

DSC 0046

DSC 0061

DSC 0077

DSC 0101

DSC 0106

DSC 0116

DSC 0120

DSC 0128

DSC 0148

DSC 0174

DSC 0178

DSC 0191

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe