Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Nowości

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj26
Wczoraj151
W tym tygodniu759
W tym miesiącu3007
Łącznie289946

VCNT - Visitorcounter

Logowanie19 grudnia br. odbyło się kolejne 5. posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.

Na wstępie zebrania Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski  podsumował 1. edycję Patriotycznej Gry Komunikacyjnej podając szereg jej charakterystyk:

•    Czas trwania - 3 miesiące (od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.) Wyniki pierwszej edycji

•    Tabliczki z kodami QR w Miejscach Pamięci AK - 50

•    Tabliczki z kodami QR na  przystankach tramwajowych i autobusowych oraz stacjach metra - 2400

•    Zarejestrowani uczestnicy - 278

•    Aktywni uczestnicy - 157

•    Uczestniczące szkoły – 24

•    Uczestniczące uczelnie – 11

•    Uczestniczące dzielnice – 13

•    Rozwiązane testy dot. Miejsc Pamięci AK – 4988

•    Rozwiązany test dot. działalności konspiracyjnej pracowników komunikacji – 349

•    Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi w testach dot. Miejsc Pamięci – 3,5 na 5 możliwych

•    Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi w teście dot. działalności konspiracyjnej pracowników komunikacji – 16,9 na 25 możliwych

•    Uczniowie wśród uczestników gry – 78,5 %

•    Uczestnicy gry w wieku do 18 lat – 69,6 %

•    Uczestnicy gry nie mający w rodzinie żołnierzy AK -  73,9 %

Kierujący projektem Marek Cieciura, poinformował, że po zakończeniu 1. edycji gry rozpoczęła się jej 2. edycja ze zwiększeniem liczby Miejsc Pamięci AK z 50 do 100. Dla spopularyzowania gry na przełomie marca i kwietnia planowane są we wszystkich dzielnicach Warszawy spotkania z nauczycielami historii, z udziałem żołnierzy Armii Krajowej uczestniczących w walkach w tych dzielnicach podczas Powstania Warszawskiego.

Następnie przystapiono do wręczenia Medali Pamiątkowych „Za Zasługi ŚZŻAK”. Z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego, Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza oraz członka Prezydium ZG Marka Cieciury medale otrzymali:

  • Wiesław Witek – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego za współorganizowanie Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na obszarze m.st. Warszawy,
  • Halina Rakowska – Kierownik Działu Funduszy Europejskich i Mediów Zarządu Transportu Miejskiego za współorganizowanie Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na obszarze m.st. Warszawy
  • Maciej Rayzacher – lektor, Jego głos wykorzystano w opisach miejsc pamięci na tabliczkach QR wykorzystanych w Patriotycznej Grze Komunikacyjnej ,
  • Marius Gudonis – tłumacz-lektor, Jego głos wykorzystano w opisach miejsc pamięci na tabliczkach QR w języku angielskim Patriotycznej Grze Komunikacyjnej,
  • Adam Gwiazdowicz – propagator etosu AK i PPP, niezwykle zaangażowany w przedsięwzięcia patriotyczne,
  • Marta Diakite – Główna Księgowa ŚZŻAK.

Podczas zebrania dyskutowano również nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku. Ustalono m.in., że sprawą Okręgu Warmińsko-Mazurskiego zajmie się Główna Komisja Rewizyjna.

Omówiono sprawę Środowiska "Kampinos", przedstawiono również propozycję wydzielenia Środowiska Orląt ŚZŻAK ze struktur Okręgu Warszawa. Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie relacji z budowy Pomnika AK w Krakowie oraz ogólnej sytuacji finansowej Związku.

Przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili również informację z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne. Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski przekazał zebranym świąteczne życzenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

/S.K/


                                       fot. S.K

                                       fot. ZTM

                                                         fot. S.K

                                                        fot. S.K

 Od lewej: Leszek Żukowski, Wiesław Witek, Halina Rakowska, Marek Cieciura, Maciej Rayzacher, Marius Gudonis

                                                             fot. ZTM

                                                              fot. S.K

W dniu 6 grudnia br. w Muzeum Powstania Warszawskiego został zainaugurowany kolejny punkt informacyjny projektu „Rachunek wdzięczności”.

Inicjatorem programu wsparcia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a przewiduje on dofinansowanie rachunków za gaz dla Powstańców Warszawskich do 900 zł rocznie.

Do programu „Rachunek wdzięczności PGNiG” może przystąpić osoba, która była uczestnikiem Powstania Warszawskiego - co poświadcza Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - oraz posiada aktualną, zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny, umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK w inauguracji punktu udział wzięli: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Punkt Informacyjny w Muzeum Powstania Warszawskiego czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.30.

Wszelkie dokumenty oraz regulamin projektu są dostępne na stronie internetowej PGNiG

/S.K/


                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                        fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

W dniu 28 listopada br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz z Sekretarzem ZG Ryszardem Dorfem i Skarbnikiem Maciejem Jarosińskim uczestniczyli w spotkaniu w 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości „Niepodległa. Od listopada do listopada”.

Organizatorem był Przewodniczący Mazowieckiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Józef Koleśnicki oraz Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek.

Program obejmował sympozjum z udziałem prof. dr hab. Piotra Roguskiego, Ministra Jana Józefa Kasprzyka - p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz koncert fortepianowy w wykonaniu Katarzyny Kraszewskiej.

/S.K/

                                       fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

W całym kraju z okazji Święta Niepodległości odbyły się uroczystości upamiętniające 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się rano uroczystą Mszą Świętą w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Podczas Mszy św. został odmówiony akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczył Prezydent RP, licznie zgromadzeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy różnych rodzajów sił zbrojnych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerze, mieszkańcy stolicy oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe.

W południe na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody państwowe z udziałem Prezydenta RP, przedstawicieli rządu, generalicji, kombatantów, harcerzy i społeczeństwa. W czasie uroczystości podniesiono flagę prezydencką i państwową, odegrano hymn i oddano salut. Następnie odbyła się uroczysta odprawa i zmiana wart na posterunku honorowym przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a Prezydent RP wygłosił uroczyste przemówienie, po którym nastąpiło złożenie wieńców, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W uroczystościach centralnych z okazji 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczyli licznie zgromadzeni członkowie Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej oraz poczty sztandarowe.

Wystąpienie Prezydenta RP

S.K

                                        fot. S.K

                                       fot. S.K

                                        fot. Bartosz Tchórzewski Błaszczyk

                                        fot. S.K 

                                       fot. Bartosz Tchórzewski Błaszczyk

                                       fot. Bartosz Tchórzewski Błaszczyk

                                        fot. S.K

                                                                                       fot. S.K

                                                                                       fot. S.K

Więcej artykułów…