Armia Krajowa - logo

Zestawienie zbiorcze członków ŚZŻ AK

Ewentualne zapytania prosimy przekazywać z wykorzystaniem formularza:

Oceny, uwagi i propozycje prosimy przekazywać z wykorzystaniem ankiety:


Lp. Nazwa Okręgu Liczba Kół Członkowie zwyczajni - kombatanci Członkowie zwyczajni - bez uprawnień kombatanckich Członkowie zwyczajni razem Członkowie nadzwyczajni Członkowie razem % członków całego ŚZŻAK % kombatantów w Okręgu/całym ŚZŻAK Data najwcześniejszej aktualizacji
1. Okręg Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 15 336 6 342 49 391 3.61 85.93 2016-02-06
2. Okręg Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 36 36 72 70 142 1.31 25.35 2018-01-29
3. Okręg Częstochowa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 43 10 53 7 60 0.55 71.67 2015-09-09
4. Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 19 240 32 272 107 379 3.5 63.32 2017-02-18
5. Okręg Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 23 456 141 597 331 928 8.56 49.14 2015-08-24
6. Okręg Koszalin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 4 60 35 95 50 145 1.34 41.38 2013-08-13
7. Okręg Krosno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 4 128 8 136 146 282 2.6 45.39 2015-02-26
8. Okręg Lublin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 27 598 43 641 293 934 8.62 64.03 2014-08-13
9. Okręg Lubuski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 67 6 73 6 79 0.73 84.81 2014-03-10
10. Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 19 217 39 256 132 388 3.58 55.93 2016-04-28
11. Okręg Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 11 224 11 235 126 361 3.33 62.05 2016-04-18
12. Okręg Opole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 7 104 35 139 84 223 2.06 46.64 2013-08-12
13. Okręg Ostrołęka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 5 54 1 55 20 75 0.69 72 2016-03-14
14. Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 6 117 27 144 99 243 2.24 48.15 2018-02-15
15. Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 9 248 0 248 129 377 3.48 65.78 2016-02-13
16. Okręg Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 17 488 113 601 0 601 5.55 81.2 2013-08-23
17. Okręg Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 3 81 31 112 34 146 1.35 55.48 2018-01-23
18. Okręg Śląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 13 158 33 191 43 234 2.16 67.52 2017-07-05
19. Okręg Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 10 149 21 170 163 333 3.07 44.74 2013-07-23
20. Okręg Toruń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 2 25 15 40 32 72 0.66 34.72 2017-02-08
21. Okręg Warmińsko-Mazurski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 9 148 2 150 153 303 2.8 48.84 2013-11-12
22. Okręg Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 42 680 50 730 163 893 8.24 76.15 2017-01-23
23. Okręg Warszawa Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 8 287 44 331 73 404 3.73 71.04 2013-11-15
24. Okręg Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 33 436 52 488 269 757 6.99 57.6 2014-02-03
25. Okręg Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii 14 160 17 177 114 291 2.69 54.98 2017-02-10
26. Okręg Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 26 338 135 473 152 625 5.77 54.08 2013-09-23
27. Okręg Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 3 42 12 54 9 63 0.58 66.67 2013-09-10
28. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 'Ponury Nurt' 1 52 59 111 141 252 2.33 20.63 2013-08-28
29. Ogólnokrajowe Środowisko Batalionu 'Kiliński' 1 35 3 38 10 48 0.44 72.92 2017-07-28
30. Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu 'Jodła' 14 123 7 130 42 172 1.59 71.51 2014-11-13
31. Okręg Nowogródek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 2 82 9 91 38 129 1.19 63.57 2015-01-09
32. Okręg Poleski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1 15 0 15 0 15 0.14 100 2014-08-13
33. Okręg Wileński Światowego Związku Żołnierzy Armi Krajowej 1 74 6 80 9 89 0.82 83.15 2015-11-09
34. Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 10 63 167 230 100 330 3.05 19.09 2017-12-04
35. Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. 'Orląt Lwowskich' 2 52 11 63 9 72 0.66 72.22 2013-11-12
Razem 370 6416 1217 7633 3203 10836 100 59.21

Szczegóły dot. wybranego Okręgu

W celu wyświetlenia szczegółów dot. wybranego Okręgu, proszę kliknąć na jego nazwę w powyższej tabeli.

Rejestracja, aktualizacja i analiza danych z wykorzystaniem opracowanych programów

Analiza zmian w strukturze ŚZŻ AK