Grób ppor. Jerzego Kowalskiego ps. "Oskar"

Mizera
Grób ppor. Jerzego Kowalskiego ps. "Oskar" - cmentarz w Milanówku
Kw.XII, Rz.Al.B /p, Nr g. 2
zdjęcie Maria Smoleń

Kpt. Zygmunt Dąbrowski ps. "Bohdan” i ppor. Jerzy Kowalski ps. "Oskar" zginęli 29 lipca 1944 roku podczas próby odbicia mjr Alojzego Mizery ps. "Siwy", komendanta Obwodu Bażant -> Obelisk upamiętniający odbicie mjr. Mizery

pchor./por. Jerzy Kowalski "Oskar" "Mazur II" ((ur. 15.09.1918 r. w Liskowie w powiecie kaliskim, zm. 29.07.1944 r.)
Mizera
ppor. Jerzy Kowalski "Oskar" "Mazur II"

Pochodził z rodziny o długich tradycjach patriotycznych, w okresie I wojny światowej i 20-lecia międzywojennego z obozu piłsudczyków. Uczeń Gimnazjum i Liceum Bergera w Poznaniu. Edukację w nich zakończył, zdając egzamin maturalny w czerwcu 1938 r. W październiku 1938 r. został studentem Politechniki Warszawskiej.
Po wybuchu II wojny światowej przerwał naukę i zaangażował się w działalność patriotyczną, wstępując w szeregi tajnych organizacji Podziemnego Państwa Polskiego. Od grudnia 1942 do marca 1944 r. dowodził Referatem Bojowym Obwodu AK Łowicz “Łyska”. Po zagrożeniu aresztowaniem przeniósł się do Milanówka, gdzie przejął w kwietniu 1944 r. od por. Mieczysława Przyborskiego “Czarnego” dowództwo VII Referatu Bojowego (Kedywu) w Komendzie Obwodu “Bażant”.
5 marca 1944 r., dowodząc 6-osobową grupą Kedywu przeprowadził skuteczną akcję odbicia z grodziskiego więzienia instruktorki Wojskowej Służby Kobiet (NN) oraz łączniczki sztabowej Komendy Obwodu “Bażant” Stefanii Siwiec, ps. “Stefa”, “Maria”, “Sabina”. W akcji, poza ppor. Kowalskim, wzięli udział m.in. plut. pchor. Zygmunt Piekarski “Chmura”, plut. Zdzisłąw Wolski “Wilk” i kpr. Eugeniusz Stefankiewicz “Jastrząb”.
29 lipca 1944 r. poległ wraz z kpt. Zygmuntem Dąbrowskim ps. “Bohdan” przy próbie odbicia komendanta Obwodu AK “Bażant” mjr. Alojzego Mizery ps. “Siwy”.
Pośmiertnie wniosek odznaczeniowy na Krzyż Walecznych podpisał po raz pierwszy gen. Albin Skroczyński ps. "Łaszcz" - komendant Obszaru Warszawa AK.
Rok przed śmiercią „Oskar” w wieku 25 lat wziął ślub z koleżanką z AK. Jego ukochana Halszka wojnę szczęśliwie przeżyła.
W szeregach AK walczyli również jego siostra Hanna (ur. w 1922 r.) oraz brat Andrzej (ur. w 1925 r.). Oboje przeżyli wojnę.
Zdjęcie i uzupełnienia życiorysu nadesłała siostrzenica Anna W.