Hanna Matuszczyk

 Hanna Matuszczyk
Hanna Matuszczyk "Hanka"

Życiorys

Sanitariuszka, ps. "Hanka",
Udział w konspiracji 1939-1944: Komenda Główna Armii Krajowej - II Oddział (Informacyjno-Wywiadowczy) - Oddział Bojowy Kontrwywiadu AK Referat 993/W „Wapiennik”
Powstanie Warszawskie: Komenda Główna Armii Krajowej - II Odział - Batalion Specjalny
Od 2.08.1944 r. 1. kompania "Zemsta" batalion "Pięść" zgrupowanie "Radosław", następnie w Grupie "Kampinos" - kompania "Zemsta II".
Szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim: Wola - Stare Miasto - kanały (27.08.1944) - Żoliborz – Kampinos.
Znalezienie się w Kampinosie oraz okoliczności śmierci są podane w następnym punkcie.
Jej nazwisko jest umieszczone na Murze Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego: kolumna: 74 miejsce: 31.

Batalion „Pięść”

Batalion został zorganizowany w drugiej połowie lipca 1944. Miał składać się z oddziałów specjalnych kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Dowódcą został mjr sł. st. "Okoń" Alfons Kotowski. Trzonem batalionu został Oddział Wykonawczy Bezpieczeństwa Kontrwywiadu 993/W w sile około 120 ludzi.
Podczas Powstania batalion miał być w odwodzie KG AK, w praktyce już drugiego dnia wszedł do walk obronnych, na różnych odcinkach Woli. 5 sierpnia plutony batalionu z baonu "Pięść" brały udział w kontrnatarciu walce przeciwko oddziałom atakującym od strony Woli.
Batalion miał punkt sanitarny w Domu Starców przy Cmentarzu Ewangelickim.
Dowódcą patrolu sanitarnego batalionu była Izabela Horodecka
Batalion w ciężkich walkach dotrwał do 11.VIII.1944, kiedy ostatecznie Wola została utracona. Dowódca zdziesiątkowanego batalionu mjr "Okoń" 9.VIII.1944 został mianowany dowódcą Grupy "Kampinos" i następnego dnia odszedł do puszczy.
Po nieudanej próbie przebicia do Śródmieścia, w dniach 1-2 września większa część batalionu przeszła kanałami do Śródmieścia, natomiast grupa 14 ludzi z dowódcą kompanii por. "Porawą" przeszła na Żoliborz, a następnie do Puszczy Kampinoskiej, Tam w ramach Grupy "Kampinos" odtworzono kompanię "Zemsta" w sile 120 ludzi pod dowództwem por. "Porawy".
Kampinoska "Zemsta" osłaniała w walce obóz zgrupowania od strony północnej, tj. od Modlina, Kazunia, Sowiej Woli i Cybulic. Podczas wycofywania się zgrupowania na południe, "Zemsta" w walkach osłonowych doszła w rejon Żyrardowa, Jaktorowa, gdzie wraz z częścią Grupy "Kampinos" została rozbita.

Zdjęcia

 Hanna Matuszczyk
Zbiórka kompanii „Zemsta” batalionu „Pięść” na terenie ogrodu Domu Starców przy ul. Karolkowej 77. Por. Stefan Matuszczyk „Porawa” składa meldunek dowódcy batalionu mjr. Alfonsowi Kotowskiemu „Okoniowi” . W tle widoczni powstańcy z III plutonu i kobiecy patrol sanitarny kompanii. Za ogrodzeniem kamienice Karolkowa 82 i 84 (po lewej).
https://www.1944.pl/szukaj-zdjec.html/szukaj/matuszczyk#7780

 Hanna Matuszczyk
Zbiórka kompanii „Zemsta” Batalionu „Pięść” w czasie pogrzebu ppor. Tadeusza Towarnickiego „Naprawy” . Modlitwa nad trumną ppor. „Naprawy”, po lewej mjr Alfons Kotowski „Okoń” , trzeci por. Stefan Matuszczyk „Porawa” . Nad trumną ks. mjr Jan Władysław Zbłowski „Struś”, dziekan III Obwodu AK Wola.
https://www.1944.pl/szukaj-zdjec.html/szukaj/matuszczyk#7781

 Hanna Matuszczyk
Grób Hanny Matuszczyk "Hanka"
https://sites.google.com/site/zniczdlapowstanca/home/matuszczyk-hanna-ps-hanka


Piśmiennictwo

  1. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/hanna-matuszczyk,30322.html
  2. http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/baon_piesc.htm
  3. Andrzej Zawadzki: Pamiętniki żołnierzy baonu Pięść Powstanie Warszawskie