Narcyz Kulikowski

Kulikowski
st. wachm. pchor. Narcyz Kulikowski ps. „Sum” „Narcyz”
https://www.myheritage.pl/search-records?action=person&siteId=76262941&indId=5000028&origin=profile

Życiorys

Urodził się 12 lutego 1912 roku w Padzierni powiat Stołpce, zginął w bitwie pod Jaktorowem 19 września 1944 roku.
Harcerz, elew Szkoły Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu, przydział do 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego.
W konspiracji od 1939 roku, pseudonimy "Sum" i "Narcyz".
Przydział w 1944 r.: Nowogródzki Okręg Armii Krajowej "Nów" - Stołpecko-Nalibockie zgrupowanie AK por. "Góry" ("Doliny").
Podczas Powstania Warszawskiego: Armia Krajowa - Grupa "Kampinos" Armii Krajowej, 27. pułk ułanów AK – dowódca 3. Szwadronu w stopniu st. wachm. pchor., skład szwadronu: 17 podoficerów, 99 szeregowych, 2 kobiety.
Jest uwidoczniony na Murze Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego - kolumna: 82 miejsce: 44

Starcie pod Kiściennem

Rankiem 29 sierpnia polska placówka ulokowana przy drodze  Łubca do Roztoki zaobserwowała, iż od strony Leszna maszeruje w głąb puszczy niemiecki oddział, którego liczebność szacowano na około 180 żołnierzy. Dowodzący placówką plut. Marian Kajszczak ps. „Kuleczka” natychmiast zaalarmował dowództwo o zbliżaniu się nieprzyjaciela. Wysłany z meldunkiem łącznik wybrał jednak okrężną drogę, aby uniknąć schwytania przez Niemców. W rezultacie dotarł do kwater polskiej kawalerii w Kiściennem w momencie, gdy nieprzyjacielski oddział wyszedł już z lasu koło Roztoki i rozwinął tyralierę.
W tym czasie w Kiściennem stacjonował 3 szwadron I Dywizjonu 27 Pułku Ułanów AK dowodzony przez wachm. Narcyza Kulikowskiego ps. „Narcyz”. Polscy żołnierze byli zaskoczeni pojawieniem się Niemców, niemniej po ogłoszeniu alarmu szybko osiągnęli gotowość bojową. Koniowodni odprowadzili konie do niewielkiego lasku za wioską, natomiast reszta spieszonego szwadronu rozwinęła się w tyralierę i wyruszyła na spotkanie przeciwnika. W kierunku pola bitwy zaczęły także zmierzać inne kwaterujące w okolicy polskie pododdziały, łącznie z sanitariuszami i personelem sztabu Pułku „Palmiry-Młociny”. Komendę nad całością sił objął dowódca I Dywizjonu 27 Pułku Ułanów AK, rtm. Zdzisław Nurkiewicz ps. „Nieczaj”.
Ułani „Narcyza” dopuścili nieświadomych zagrożenia Niemców na odległość około 200 metrów, po czym przygwoździli ich do ziemi gwałtownym ogniem broni maszynowej. Nie chcąc pozwolić przeciwnikowi ochłonąć, a zarazem dążąc do uniknięcia przewlekłej walki ogniowej, „Narcyz” zarządził frontalny atak. Ułani z okrzykiem „hurra!” ruszyli do natarcia, obrzucając Niemców granatami oraz zasypując ogniem karabinów i pistoletów maszynowych. Żołnierze walczyli na najbliższe odległości, dochodziło do walk wręcz. Mimo wysiłków niemieckiego dowódcy w szeregi nieprzyjacielskiego oddziału wkradło się wkrótce zamieszanie.
Starcie pod Kiściennem było jednym z największych zwycięstw Grupy „Kampinos”. Niemcy utracili w tej walce około 140 zabitych i 10 jeńców. Polscy żołnierze zdobyli 4 rkm, 20 pistoletów maszynowych, kilkadziesiąt karabinów, amunicję i granaty, a także dwa wozy taborowe z końmi.
Powyższy tekst jest fragmentem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starcie_pod_Ki%C5%9Bciennem

Zdjęcia

Kulikowski
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/narcyz-kulikowski,25658.html

Kulikowski
Żołnierze Zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego Armii Krajowej „Legiony”,
Starzynki k. Iwieńca, wiosna 1944 r.(obecnie Republika Białoruś).
Stoją od lewej: ppor. Edwin Czemko „Sudan” z Chotówki gm.Rubieżewicze, ppor. „Zryw” bdb, por. Adolf Pilch „Góra” z Wisły, za nim wachm. Narcyz Kulikowski „Sum” z Padzierna gm. Rubieżewicze, poległ pod Jaktorowem 29.IX.1944 r., ppor. Aleksander Wolski Jastrząb z Padzierna gm. Rubieżewicze (przy gminach dane z 1921 r.), poległ pod Jaktorowem 29.IX.1944 r. ks. kapelan Hilary Praczyński „Gwardian” z Iwieńca, plut. Bronisław Piwowarczyk „Kazik” z Ruczyna gm. Rubieżewicze, por. Franciszek Baumgart „Dan” bdb, ppor. Witold Pełczyński „Dźwig” dca batalionu, chor.Stefan Andrzejewski „Wyżeł” oficer wyszkolenia baonu piechoty
https://kresy24.pl/sztab-gory/

Kulikowski
ołnierze Zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego Armii Krajowej „Legiony”,
Starzynki k. Iwieńca, wiosna 1944 r.(obecnie Republika Białoruś).
Stoją od lewej: por. Edwin Czemko „Sudan”, pchor. Bolesław Pilarski z Brzozowca gm.Iwieniec, w VIII 1943 r., poległ w Puszczy Nalibockiej, por.Adolf Pilch „Góra”, pochylony za „Górą”, Narcyz Kulikowski „Sum”. Przedostatni ksiądz kapelan Hilary Praczyński, po jego prawej ręce por. Aleksander Wolski „Jastrząb”, po lewej plut. Bronisław Piwowarczyk „Kazik”. Przykucnięci Witold Hrynkiewicz vel Pełczynski dca batalionu w 78 pp AK, chor. Stefan Andrzejewski…
https://kresy24.pl/sztab-gory/

Kulikowski
Grób na cmentarzu w Budach Zosinych
https://sites.google.com/site/zniczdlapowstanca/home/krulikowski-narcyz-ps-sum

Piśmiennictwo

  1. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/narcyz-kulikowski,25658.html
  2. https://www.facebook.com/SzwadronKawalerii27PU/posts/10201178267648945/