Stanisław Felczak

 Stanisław Felczak

Stanisław Pankracy Felczak urodził się 12 maja 1916 r. w Kuczborku,  woj. Ciechanowskie, rodzice Zygmunt i Antonina Kawiecka.
Ojciec był sekretarzem Gminy Zielona, a matka działaczką społeczną.

Okres przed wojną

2 października 1934 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego – specjalność łączność.

Okres wojny

W roku 1939 brał udział  w Kampanii Wrześniowej w obronie Modlina . Otrzymał Krzyż Walecznych przyznany w dniu 25 września przez Generała Thomme, dowódcę Grupy Operacyjnej.
Dostał się do niewoli, trafił do Obozu Przejściowego w Iłowie skąd 20 października uciekł do Sochaczewa zatrzymując się u rodziców.
W czasie okupacji krążył miedzy  Sochaczewem i Warszawą trudniąc się handlem. 
W marcu 1940 złożył przysięgę do Związku Walki Zbrojnej przyjmując pseudonim „Filar”, współpracując z braćmi ppor. Kazimierzem i pchor. rez. Jerzym z Komórki Kontrwywiadu VIII Obwodu „Skowronek” Armii Krajowej.
Wyszukiwał informacje o działalności niemieckiego systemu telefonicznego i pocztowego, utrzymując kontakt z Kierownikiem Poczty w Sochaczewie Miklinem. Naprawiał sprzęt telefoniczny stosowany w warunkach polowych, a także szkoli harcerzy z Szarych Szeregów.
W międzyczasie  ukończył kurs dla Dowódców Plutonu w Szkole Podchorążych w stopniu .plut. pchor.
Powstanie spotkało go na Ochocie po stronie niemieckiej bez możliwości wstąpienia do jakiejkolwiek jednostki. Został uwięziony w obozie Pruszkowie, skąd uciekł wrócił do Sochaczewa i kontynuował działalność konspiracyjną w Obwodzie Skowronek.

Okres po wojnie

Po wkroczeniu wojsk radzieckich powrócił do Warszawy.
Pracę rozpoczął  16 marca 1945 r. w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów, w Urzędzie Telekomunikacyjnym biorąc udział w odbudowie urządzeń telefonicznych Stolicy. Rozpoczął studiować prawo, ale w końcu skończył Wydział Elektryczny w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda w 1952 roku, otrzymując dyplom inżyniera elektryka.
Pracował w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu w charakterze głównego energetyka i ostatnio głównego energetyka oraz Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w Zespole Paliw i Energetyki na stanowisku st. specjalisty. Pracował społecznie.
Zmarł dnia 27 września 1995 roku. Został pochowany na Starym Cmentarzu Służewskim.

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Walecznych
 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody 
 • Awans do stopnia porucznika - 30 sierpnia 1993 r.

Rodzina

 • Trzy siostry oraz sześciu braci, z których:
  • Jerzy - najstarszy z rodzeństwa, podczas okupacji był żołnierzem AK, dr inż. geodeta.
  • Bolesław - przed wojną ukończył szkołę kadetów i podchorążówkę, następnie mianowany na podporucznika. Zginął w 1939 r. w walce z Niemcami
  • Kazimierz - ukończył również szkołę kadetów i podchorążówkę. Ciężko ranny przed promocją na stopień podporucznika, podczas walk nad Bzurą. W czasie okupacji wykładowca tajnego nauczania, oficer AK
  • Jan Rafał Felczak – żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie ukończył studia medyczne, powołany do służby wojskowej. Ukończył ją w stopniu komandora.
  • Witold - był żołnierzem Armii Krajowej
  • Ignacy ps. Wicek" - chrześniak prezydenta Mościckiego, w Armii Krajowej był łącznikiem pomiędzy swoim dowódcą por. "Irysem", a kpt, Wilhelmem Kosińskim, ps. „Mścisław”. Z powodu przynależności do Szarych Szeregów i Armii Krajowej, dopiero po upływie dwudziestu lat od ukończenia Szkoły Morskiej w Gdyni otrzymał dyplom inżyniera mechaniki pierwszej klasy. W latach 60. razem z żoną Aliną zamieszkał w Brazylii. Ignacy jest szefem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Rio de Janeiro. Jego żona brała udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie została ciężko ranna. W Brazylii była prezesem towarzystwa dobroczynnego „Polonia” w Rio.
 • Żona: Janina Mańkowska – ślub 23 października 1946 r.
 • Córka: Bożena
 • Syn Marek

 • Zdjęcia

   Stanisław Felczak
  Bracia Felczakowie

   Stanisław Felczak
  Legitymacja Związku Bojowników o Wolność i Demokrację

   Stanisław Felczak
  Zaproszenie na wręczenie Medalu „Za udział w wojnie obronnej”
  12 października 1982 r.

   Stanisław Felczak
  Zaświadczenie o pełnieniu służby w Wojsku Polskim 1934 – 1939
  23 czerwca 1989 r.

   Stanisław Felczak
  Zaświadczenie ze Światowego Związku Żołnierzy AK
  8 luty 1992 r.

   Stanisław Felczak
  Zaświadczenie o odznaczeniu Krzyżem Walecznych
  15 kwietnia 1992 r.

   Stanisław Felczak
  Grób Stanisława Felczaka,
  Stary Cmentarz Służewski – Fosa - prawa strona kwadrat VI – grób 26.

  Kolejne zdjęcia zostały przekazane przez córkę Bożenę. Przedstawiają one Stanisława Felczka z żoną Janiną, siostrą Halą i innymi osobami z rodziny.

   Stanisław Felczak

   Stanisław Felczak

   Stanisław Felczak

   Stanisław Felczak

   Stanisław Felczak


  Źródło

  Informacje przekazane 05 sierpnia 2019 r. przez brata Ignacego, z upoważnienia córki Bożeny