Emil Niemiec-Polaczek

Niemiec

Emil Józef Niemiec, właśc. Emil Niemiec, ps. „Polaczek”, także jako „Stefan Zieliński” (ur. 29 marca 1911 w Jasienicy Śląskiej w rodzinie Karola i Marii z d. Czader, zm. 19 stycznia 1999 w Australii) – oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, działacz emigracyjny.

Okres przed wojną

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jasienicy, następnie kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej – ukończył je w 1932 r. Harcerz.
Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Cieszynie. Później podjął pracę nauczyciela we wsi Syrynia w pow. rybnickim. Nauczycielem był do 1939 r.
Przed wojną należał do wielu organizacji społecznych: Związku Oficerów Rezerwy, Związku Strzeleckiego, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiego Związku Ziem Zachodnich.
W pierwszych dniach stycznia 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, 24.08.1939 r. zmobilizowany do swojego macierzystego pułku.

Okres wojny

Walcząc z wrogiem zajmującym kraj, w okolicach Tomaszowa Lubelskiego dostał się do Niemieckiej niewoli, z której 16.10.1939 r. uciekł – po wielu perypetiach dotarł do domu – do Jasienicy. Niestety, po zgłoszeniu swojego powrotu do Jasienicy na „Amstkommissariacie” musiał się przez jakiś czas codziennie meldować w tym urzędzie.
Był inicjatorem pierwszego spotkania konspiracyjnego w Bielsku – w stróżówce Polskiego Gimnazjum w Bielsku (20.10.1039 r.). Uciążliwość codziennego meldowania się w urzędzie jw. spowodowała, że przedostał się do Generalnej Guberni, i tam nadal angażował w działalność konspiracyjną. W maju 1942 r. zatrzymany przez gestapo w Krakowie – po kilku dniach odzyskał wolność.
Następnie – konspiracyjna działalność w Łomży i w stopniu kapitana służba w Szefostwie Przerzutów Powietrznych Oddziału V Łączności Okręgu Warszawa AK.
Używał pseudonimu „Polaczek” oraz przybranej tożsamości „Stefan Zieliński”.
Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim na obszarze dzielnic Wola i Stare Miasto, skąd kanałami przedostał się na Śródmieście Północ.
Po upadku powstania, jeniec wojenny, wywieziony w głąb Niemiec do Stalagu XIB w Fallingbostel (tam otrzymał nr 01194). Stamtąd do KL Bergen-Belsen (od 11.10.1944 r. do 12.01.1945 r.). Z powodu zbliżania się frontu – ewakuowany w pieszym marszu do Oflagu II D w Grossborn, Stalagu XB, Oflagu XC w Lubece, i dalej w głąb Niemiec – w 29.04.1945 r. doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie.

Okres po wojnie

Po okupacyjnych przeżyciach nie wrócił do kraju – pozostał na zachodzie, osiadł na stałe w Australii.
1 listopada 1974 został powołany na stanowisko delegata rządu RP na uchodźstwie na teren Nowej Południowej Walii.
Od października 1981 roku kierował regionalnym komitetem wykonawczym „Australian National Committee for Relief to Poland” w Nowej Południowej Walii. 
Był autorem publikacji pt. Saga rodzinna.
Zmarł 19 stycznia 1999 w Australii. Został pochowany na cmentarzu Rookwood w Sydney.

Rodzina

Jego żoną była Maria z domu Poley (1920–1973), także żołnierz Armii Krajowej. Podczas okupacji hitlerowskiej, w maju 1941 r. przedostała się do męża do Krakowa. Została tam aresztowana, więziona w więzieniu Montelupich, a od 1.03.1943 r. przesłana do KL Auschwitz. W czasie marszu ewakuacyjnego 20.01.1943 r. przez Rajsko, Brzeszcze, Miedźną, Ćwiklice, Pszczynę, Studzionkę, Pawłowice, Jastrzębie – uciekła w okolicach Jastrzębia, i dzięki pomocy życzliwych ludzi dotarła do Jasienicy. Zmarła w 1956 r.???

Odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1978 Londyn, nadał Prezydent RP)

Zdjęcia

Niemiec
Koszula wojskowa należąca do majora Emila Niemiec-Polaczka
http://pam-collection.x-aps.pl/exhibit&i=8783

Piśmiennictwo

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Niemiec-Polaczek
  2. http://041940.pl/gehenna-obozowa/martyrologium-mieszkancow-bielska-bialej-bystrej-czechowic-dziedzic-jasienicy-jaworza-komorowic-koz-mikuszowic-porabki-szczyrku-wilamowic-wilkowic-zabrzega-w-latach-1939-1945-slownik/n/n/2/
  3. https://www.academia.edu/29665926/Solidarno%C5%9B%C4%87_na_Antypodach._Inicjatywy_solidarno%C5%9Bciowe_polskiej_diaspory_w_Australii_1980-1989_