Jerzy Grot-Kwaśniewski

Grot-Kwasniewski

Jerzy Hieronim Grot-Kwaśniewski (ur. 1920 w Częstochowie w rodzinie Lucjana Kwaśniewskiego - do 1939 burmistrza Radomska i Władysławy z domu Sałwaciej, zm. 17 lipca 2008 w Melbourne) – polski żołnierz, dziennikarz i publicysta emigracyjny.

Okres przed wojną

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy.
Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Okres wojny

Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Wstąpił do organizacji Służby Zwycięstwu Polski, której organizatorem w obwodzie radomszczańskim był jego ojciec.
Przyjął pseudonim konspiracyjny „Grot”.
Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
Zainicjował wydawanie konspiracyjnego pisma "Przegląd Polityczny" i był redaktorem (Radomsko) 1940-41, a następnie dziennikarzem Biura Informacji i Propagandy AK 1942-44. Był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Biuletyn Informacyjny”.
Walczył w Powstaniu Warszawskim.
Podczas okupacji osadzone w obozie niemieckim Auschwitz zostały jego siostra Wiesława oraz matka, która tam poniosła śmierć.

Okres po wojnie

Po zakończeniu wojny był aresztowany przez UB (podobnie jak jego ojciec). Po akcji przeprowadzonej przez partyzantów został uwolniony z osadzenia w Radomsku.
Przedostał się nielegalnie na Zachód do brytyjskiej strefy okupacyjnej. Był tam:
 • kierownikiem wydziału prasy i kultury Prezydium Rady Naczelnej Zjednoczenia Polskiego w Niemczech 1946-47;
 • redaktorem naczelnym emigracyjnej agencji prasowej Refugees Press w Quakenbrucku (powiązanej z polskim rządem w Londynie za premiera T. Arciszewskiego) 1947- 48;
 • kierownikiem działu informacyjno-statystycznego Towarzystwa Pomocy Polakom (londyńska delegatura rządu RP na Niemcy Zachodnie) 1948-49;
W 1950 roku wyjechał do Australii i zamieszkał w Melbourne.
Był redaktorem australijskiego „Głosu Polskiego” (Melbourne) 1952-53. Od końca lat 70. do początku lat 90. był redaktorem naczelnym „„Tygodnika Polskiego” (Melbourne).
Korespondent paryskiej "Kultury" i londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza". Przedstawiciel Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" na Australie (członek Rady Naczelnej 1985-94) 1950-94. Członek Związku Dziennikarzy RP w Londynie (od 1953). 
Autor artykułów w książkach:
 • Sytuacja społeczna Polaków w Niemczech (Niemcy 1947),
 • Prasa polskiego wychodźstwa przymusowego na terenie b. Rzeszy (Niemcy 1947).
Współautor i redaktor publikacji książkowej "40 lat Polonii australijskiej na lamach Tygodnika Polskiego" (Melbourne 1991).
Laureat nagrody pisarskiej Związku Dziennikarzy RP w Londynie 1992. Był działaczem Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”.
Zmarł 17 lipca 2008. Pogrzeb odbył się 29 lipca 2008 w kościele św. Ignacego w Richmond-Melbourne.

Odznaczenia

 • Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1984, za zasługi położone w wieloletniej pracy niepodległościowej i społecznej)
 • Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (8 września 1993, za wybitne zasługi w działalności polonijnej)

Piśmiennictwo

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grot-Kwa%C5%9Bniewski
 2. http://www.kurier.iinet.net.au/Radio/rk.wiad_polonijne.html
 3. https://www.prawo.pl/akty/m-p-1993-54-500,16824221.htmlK-owcy w Australii