Władysław Kitowski

Kitowski

Urodził się 25.10.1912 w Zubcowie (Rosja).

Okres przed wojną

Ukończył Korpus Kadetów w Chełmie, wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. W 1934 promocja na podporucznika i przydział do 13 pułku ułanów w Nowej Wilejce.
Za zezwoleniem dowódcy pułku studiował dyplomację w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie.
W 1939 ukończył kurs broni pancernej w Modlinie i uzyskał przydział do 7 Batalionu pancernego w Grodnie. Tam zawarł małżeństwo z ziemianką Haliną Rotkiewiczówną.

Okres wojny

Kampanię wrześniową odbył w 31 dywizjonie pancernym. 17 września 1939 roku przekroczył granicę polsko – litewską i został internowany w Kuratowie. Uciekł z obozu i do wiosny 1940 ukrywał się we własnym majątku Songajłówki.
Od lutego 1944 rozpoczął działalność partyzancką w oddziale „Górala” (Gracjan Fróg - późniejszy „Szczerbiec”).
15 maja 1944 roku pod pseudonimem „Grom” został dowódcą Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu Wileńskiego - gen. Wilka. Oddział spełniał funkcję oddziału dyspozycyjnego i bezpośredniej osłony Komendanta Okręgu w polu. Oddziałem tym dowodził do jego rozbrojenia 17 lipca 1944 r., w tym dniu przebywał służbowo w Wilnie i uniknął aresztowania.
Kontynuował dalszą działalność konspiracyjną jako „Orlicz”, w listopadzie 1944 dołączył do oddziału Samoobrony AK - dowodzonego przez ppor. Sędziego ps. „Jur”, od którego w grudniu 1945 roku przejmuje dowództwo.
2 stycznia 1945 roku jego oddział zostaje rozbity w potyczce z NKWD pod Rowinami. Podczas walki „Orlicz” doznał pęknięcia przepony brzusznej. Dowodzenie przejął ppor. „Jur”, który zdołał wyprowadzić z kotła dużą grupę żołnierzy, wyniesiono też z placu boju „Orlicza”.

Okres po wojnie

Po wyleczeniu wyjechał do Polski, zmieniał często miejsca pobytu: Kołobrzeg, okolice Ojcowa, Gdynia, Gdańsk, jak i nazwiska: ostatnie Ryszard Gokołowski.
W 1966 wyjechał za granicę. Mieszkał w Anglii i Szwecji.
Umiera 13 października 1981 w Szwecji, pochowany na cmentarzu Haga Norra w Sztokholmie.

Odznaczenia

  • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (wręczony w Londynie)

Zdjęcia

Kitowski
Oficerowie 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej podczas wizyty komendanta Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Turgielach.
Od lewej dowódca szwadronu kawalerii por. Władysław Kitowski ps. „Grom”, dowódca 3 Brygady AK por. Gracjan Fróg ps. „Szczerbiec”, adiutant dowódcy por. Edward Dziemieszkiewicz ps. „Bem”, Wileńszczyzna 1944 r.
https://naszahistoria.pl/wet-za-wet-polskolitewska-wojna-na-wilenszczyznie/ar/11910024

Kitowski
Oddział Rozpoznawczy Komendanta Okręgu na zbiórce, na czele dowódca, por. Władysław Kitowski „Grom”,
Dziewieniszki czerwiec 1944,
Obok niego stoi ośmioletni st. uł. "Waligóra", bardzo dzielny i odważny ułan, który z całym oddaniem pełnił obowiązki telefonisty w sztabie pułku. 
Po lewej stronie 1 pluton ustawiony w dwuszeregu i uzbrojony w lance z proporczykami. Przed front pododdziału wysunięty por. Hieronim Piotrowski „Jur”. Po prawej drugi pluton (bez lanc). Przed frontem wysunięty por. Jerzy Urbankiewicz „Zwada”.
  http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28725?t=Od-konfliktu-do-zgody

Kitowski
Gdańsk - tablica upamiętniająca żołnierzy oddziału rozpoznawczego AK Władysława Kitowskiego - wewnątrz bazyliki mariackiej w Gdańsku
Są to właściwie dwie tablice.
Napis na górnej tablicy
KU CZCI ŻOŁNIERZY ODDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO/ KOMENDANTA OKRĘGÓW WILEŃSKIEGO/ I NOWOGRODZKIEGO A.K./ DOWODZONEGO PRZEZ RTM."GROMA"-"ORLICZA"/ (WŁADYSŁAWA KITOWSKIEGO)/ KTÓRZY WALCZYLI I POLEGLI ZA OJCZYZNĘ/ W LATACH 1944-1945/ TOWARZYSZE BRONI.

Na dolnej tablicy umieszczone są tabliczki z nazwiskami żołnierzy.
rtm. WŁADYSŁAW KITOWSKI/ "GROM" - "ORLICZ" DOWÓDCA "ORKO" zmarł w Szwecji 13.10.1981 r.
kpt JERZY CICHOCKI - "CICHY" poległ pod Wilnem 07.07. 1944r.
kpr. ZDZISŁAW SZWEDZIUK/ "WAMP" zmarł 08.08. 1990r.
por.HIERONIM PIOTROWSKI -"JUR" d-ca I szwadronu kaw. KVM poległ 15.01.1947r.
strz. WALDEMAR SAWICZ - "PAT" poległ pod Wilnem 07.07. 1944r.
JADWIGA SOKOŁOWSKA/ "MARGARYTA" szef łączniczek "ORKO" ZMARŁA 21.10. 1990r.
plut. WITOLD KOCZAN - "BAJKA" stracony przez NKWD 13.10. 1944r.
23 ŻOŁNIERZY NIEZNANYCH POLEGŁYCH POD KORELICZAMI 02.02. 1945r.
plut. ZYGMUNT KŁOSIŃSKI "HUZAR" - "DAN" zmarł 14.03. 2000r.
kpt KAZIMIERZ BUNCLER - "MIK" zmarł w więzieniu w ZSRR 17.11.1945r.
st. ułan WLODZIMIERZ DYMAS "PATASZON" zmarł 03.11.1987r.
st. ułan ZENON SŁOSKO/ "WIARUS" zmarł 10.12.2000r. http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/pomorskie/134-gdansk-tablica-upamietniajaca-zolnierzy-oddzialu-rozpoznawczego-ak-wladyslawa-kitowskiego

Piśmiennictwo

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_Rozpoznawczy_Okr%C4%99gu_Wilno_Armii_Krajowej
  2. http://www.podziemiezbrojne.pl/resources/Jur1.pdf
  3. https://www.facebook.com/StudiumPolskiPodziemnej/photos/a.139705526702835/298469610826425/?type=3&theater
  4. http://www.polskieslady.se/stockholm1.htm