Baner

Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej

Przed rozpoczęciem rozwiązywania można wylosować inną planszę np. naciskając przycisk F5.