Baner

Rozpracowanie pocisków V1 i V2

Przed rozpoczęciem rozwiązywania można wylosować inną planszę np. naciskając przycisk F5.