Narodowy Bank Polski od wielu lat emituje monety okolicznościowe poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu i Armii Krajowej.

Monety


Po wskazaniu zdjęcia wybranej monety wyświetlana jest przyczyna jej wydania lub dane osoby na niej przedstawianej, a po kliknięciu informacje szczegółowe.

Podziękowania


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie przy opracowywaniu opisów miejsc pamięci na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i wykorzystywanych w Patriotycznej grze komunikacyjnej oraz wykonaniu udostępniających je tabliczek z QR kodami.