Odczyty od 2018-12-19 00:00 do 2018-12-19 23:59

Number tabliczki Nazwa tabliczki Z telefonu Z komputera Łącznie
15Reduta Kaliska101
44Ziółkowski Ryszard011
63Batalion AK "Kiliński"011
68Batalion harcerski "Zośka"101
71Korpus Bezpieczeństwa011
74Oddział "Osa"-"Kosa"101
118Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2112
137Żołnierze AK – absolwenci, studenci i pracownicy Centralnej Szkoły Pożarniczej011
139Żołnierze AK – absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda101
142Żołnierze AK – absolwentki Warszawskiej Szkoły Pilęgniarstwa011
189Sieroszewski Władysław Józef101
198Żołnierze AK – pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej011
202Wydarzenia i walki w rejonie siedziby Polskiego Monopolu Tytoniowego202
207Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” podczas II wojny światowej022
218Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej „Nordwache”011
230Oddział Bojowy Armii Krajowej „Skryty”101
235Kompania AK por. „Gryfa”011
241Pomnik upamiętniający udaną akcję oddziału Armii Krajowej „Osjan”, na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Sokratesa011
250Tablica poświęcona żołnierzom plutonu 1681 organizacji „Orlęta”101
266Władysław Herman101
273Pomnik upamietniający poległych żołnierzy 7. p.p. AK „Garłuch”, skrzyżowanie ul. 17 Stycznia z ul. Żwirki i Wigury101
282Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16101
298Tablica upamiętniająca rtm. Witolda Pileckiego, ul. Sierakowskiego 9101
312Grób:Stefan Grudziński101
313Pomnik Beli vel Jedigara w Parku Polińskiego przy ul. Szaserów (poprzednio Muzułmański Cmentarz Tatarski)101
Łącznie161430