Tabliczki z kodem QR na terenie Politechniki Warszawskiej (PW) i w dodatkowych miejscach

Logo PW
Tabliczka zbiorcza w formacie A3 (42 cm x 29,7 cm) umożliwiająca dostęp do 8 stron internetowych z podanymi poniżej informacjami
Po pobraniu pliku należy go wydrukować np. na papierze samoprzylepnym w zaplanowanej liczbie egzemplarzy i przyklejać w pomieszczeniach zamkniętych w uczęszczanych miejscach
Możliwe jest także zamówienie takich tabliczek z białego tworzywa sztucznego


Lp
informacji
Tytuł informacji Miejsce umieszczenia tabliczek Lp
miejsca
1 Żołnierze AK – wykładowcy i absolwenci Politechniki Warszawskiej Obelisk przed Gmachem Technologii Chemicznej PW na dziedzińcu wewnętrznym, wejście od Al. Niepodlegości pomiedzy ul. Koszykową i ul. Nowowiejską
1
2 Żołnierze AK – absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda Tablica pamiątkowa na odbudowanym po wojnie gmachu Szkoły
ul. Mokotowska 4/6 Warszawa
2
Tablica upamiętniająca pracowników Szkoły zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego
ul. Mokotowska 6A Warszawa
3
Wydział Inżynierii Produkcji PW
ul. Narbutta 85 Warszawa
4
Tablica upamiętniająca I Zjazd Wawelberczyków
Gmach Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 84 Warszawa
5
3 Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 Monument przed gmachem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
ul. Nowowiejska 15/19 Warszawa
6
4 Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej Monument na dziedzińcu wewenętrznym za Gmachem Głównym PW
plac Politechniki 1 Warszawa
7
Tablica pamiątkowa na dziedzińcu Wydziału Architektury
ul. Koszykowa 55 Warszawa
8
Tablica pamiątkowa
ul. Noakowskiego 4 Warszawa
9
5 Żołnierze AK – wykładowcy i absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej Tablica pamiątkowa
Wydział Transportu PW
ul. Koszykowa 79 Warszawa
10
Akademia Obrony Narodowej
aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103 Warszawa-Rembertów
11
6 Biogram Zbigniewa Lewandowskiego Tablica pamiątkowa w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 84 Warszawa

Tablica odsłonięta 3 października 1994 r.
12
Tablica pamiątkowa przed wejściem do gmachu Wydziału Transportu PW (dawna Nowa Kreślarnia)
ul. Koszykowa 79 Warszawa

Tablica ufundowana w 2009 roku przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
13
7 Biogram Tadeusza Zawadzkiego Tablica pamiątkowa w Auli Głównej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
14
Tablica pamiątkowa na bocznej ścianie Domu Profesorów przy ul. Koszykowej 75.

Tablica odsłonięta w 1998.
W domu tym mieszkał Tadeusz Zawadzki wraz rodzicami i siostrą
15
Tablica wolnostojąca we wsi Sieczychy, gdzie 20 sierpnia 1943 zginął „Zośka”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieczychy#/media/File:Tablica_1_Sieczychy.jpg
16
Historia Armii Krajowej