Tabliczki z kodem QR na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) i w dodatkowych miejscach

Logo WUM
Tabliczka zbiorcza w formacie A3 (42 cm x 29,7 cm) umożliwiająca dostęp do 8 stron internetowych z podanymi poniżej informacjami
Po pobraniu pliku należy go wydrukować np. na papierze samoprzylepnym w zaplanowanej liczbie egzemplarzy i przyklejać w pomieszczeniach zamkniętych w uczęszczanych miejscach
Możliwe jest także zamówienie takich tabliczek z białego tworzywa sztucznego


Lp
informacji
Tytuł informacji Miejsce umieszczenia tabliczek Lp
miejsca
1 Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy i absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego Wybrane miejsce WUM 1
2 Żołnierze Armii Krajowej - wykładowcy i absolwenci Akademii Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM 2
3 Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy, absolwenci i studenci Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego Wybrane miejsce WUM 3
Tablica pamiątkowa
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1A Warszawa
4
4 Żołnierze Armii Krajowej – absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa Tablica pamiątkowa
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
ul. Koszykowa 78 Warszawa
5
Wydział Nauki o Zdrowiu WUM 6
5 Szpital Dzieciątka Jezus Tablica pamiątkowa
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindley'a 4 Warszawa
7
6 Szpital Ujazdowski Zamek Ujazdowski 8
Wydział Wojskowo-lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 9
Zespół tablic pamiątkowych Szpitala Ujazdowskiego na skwerze Leona Strehla
10
7 Biogram prof. Jana Zaorskiego Tablica pamiątkowa
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63 Warszawa
11
Nagrobek na Cmentarzu Powązkowskim 12
8 Biogram dr. Andrzeja Zaorskiego Tablica pamiątkowa
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1A Warszawa
13
Nagrobek na Cmentarzu Powązkowskim 14
Historia Armii Krajowej