Wprowadzanie materiałów dotyczących nowej tabliczki z kodem QR

Tytuł opisu:

Plik z opisem Miesca Pamięci:

Pliki ze Zdjęciami:

Organ wprowadzający:

Hasło uwierzytelniające: