GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2015-2018)

 

1. Łucjan Sokołowski - Przewodniczący

2. Zygmunt Latoszyński - Wiceprzewodniczący

3. Tadeusz Stański - Wiceprzewodniczący

4. Zbigniew Pusłowski

5. Anna Reszuto

6. Jan Kaczmarczyk

7. Zbigniew Maichrzak

8. Waldemar Pernach - Sekretarz

 

Zastępcy członków

  1. Krystian Pielacha
  2. Edward Kwiatkowski
  3. Franciszek Żerański
  4. Filip Kowalczyk