GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2018-2021)

1. Piotr Kosowicz - Przewodniczący

2. Anna Wadas - Wiceprzewodniczący

3. Tadeusz Trela - Wiceprzewodniczacy

4. Jolanta Zakrzewska-Sosińska - Sekretarz

5. Jerzy Kruppe

6. Edward Kwiatkowski

7. Tadeusz Stański

Zastępcy członków

  1. Jan Kaczmarczyk
  2. Zygmunt Latoszyński