Test

RÓŻNE POMOCE DO NAUKI I SPRAWDZANIA WIEDZY


Poniżej udostępniłem przykłady innych pomocy dydaktycznych. Opracowałem je z wykorzystaniem informacji podanych w Leksykonie krzyżówkowym oraz w pierwszej kolejności pakietu Hot Potatoes - pomoce od numerach 1 od do 11. Pozostałe pomoce zostały opracowane przez studentów lub wygenerowane powszechnie dostepnymi programami.

Niektóre z pomocy zawierają informacje uzupełniające lub obejmują kilka tematów.

Nie jestem w stanie wykonać takich pomocy dla wszystkich tematów krzyżówek. Stąd rekomenduję Czytelnikom, a przede wszystkim nauczycielom, opracowanie preferowanych pomocy dla wybranych tematów -> przykładowa instrukcja

Uwaga: Takie pomoce były tworzone i wykorzystywane do momentu opracowania platformy edukacyjnej e-nauka.
Test
 1. Zadania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
 2. Zadanie klasyfikacji
 3. Zadanie przyporządkowania - uzbrojenie
 4. Zadanie przyporządkowania - piosenki
 5. Zadanie przyporządkowania - cytaty
 6. Zadanie przyporządkowania - filmy
 7. Zadanie przyporządkowania - dowódcy
 8. Rozsypanka - daty
 9. Rozsypanka - dowódcy
 10. Zadanie z lukami - podstawowe informacje o AK
 11. Zadanie z lukami - AK w liczbach
 12. Rangowana zgadywanka
 13. Wykreślanka - gwara okupacyjna, wersja Nauka
 14. Wykreślanka - gwara okupacyjna, wersja Sprawdzanie
 15. Łączenie w pary - dowódcy AK
 16. Łączenie w pary - Uzbrojenie AK