Dla podanych żołnierzy wybrać pełnioną funkcję: dowódca, kapelan lub lekarz

  
Niedzielak Stefan
Rostworowski Tomasz
Rudowski Witold
Strehl Leon
Kiwerski Jan
Pilch Adolf