Cytaty o Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim

Należy przeczytać fragment wypowiedzi oraz wysłuchać jej całość, po czym przesunąć myszką zwrotkę wraz z playerem wyświetlane w prawej kolumnie do odpowiednich ich danych o autorze wypowiedzi wyświetlanych w lewej kolumnie - można zapoznać się z życiorysem autora wypowiedzi.
Wyświetlany czas pozwala sie zorientować w uływającym czasie rozwiązywania.
Po zakończeniu ćwiczenia po kliknięciu w przycisk CHECK wyświetlona zostanie ocena poprawności skojarzenia autorów i ich wypowiedzi.