Dowódcy ZWZ/AK

ależy przyporządkować podanych dowódców do okresu pełnienia funkcji.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.
W przypadku złego wyświetlania prawej kolumny należy kliknąć przycisk F5.