Filmy o Armii Krajowej

Należy przeczytać opis filmu oraz obejrzeć część lub całość filmu, po czym przesunąć myszką player wyświetlany w prawej kolumnie do odpowiedniego opisu wyświetlanego w lewej kolumnie.
Wyświetlany czas pozwala sie zorientować w uływającym czasie rozwiązywania.
Po zakończeniu ćwiczenia po kliknięciu w przycisk CHECK wyświetlona zostanie ocena poprawności skojarzenia opisu filmu z jego obrazem.
W przypadku błędnego wyświetlania playerów należy kliknąć przycisk F5