Uzbrojenie Armii Krajowej

Należy przesunąć zdjęcia uzbrojenia AK wyświetlane w prawej kolumnie do odpowiednich ich nazw wyświetlanych w prawej kolumnie.
Wyświetlany czas pozwala sie zorientować w uływającym czasie rozwiązywania.
Po zakończeniu ćwiczenia po kliknięciu w przycisk CHECK wyświetlona zostanie ocena poprawności skojarzenia nazw i zdjęć.
W przypadku złego wyświetlania obrazków należy kliknąc przycisk F5.