Ważne daty

Należy uporządkować podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.
Opracował: Marek Cieciura