Dowódcy ZWZ/AK

Należy uporządkować podanych dowódców w kolejności chronologicznej.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym czasie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.