Test składa się z czterech rodzajów pytań:
1) jednokrotnego wyboru - tylko jedna odpowiedź prawdziwa
2) wielokrotnego wyboru - więcej niż jedna odpowiedź prawdziwa
3) krótkiej odpowiedzi - należy podać (a nie wybrać) prawdziwą odpowieź
4) hybrydowych - tak jak w krótkiej odpowiedzi, po podaniu błednej odpowiedzi wyświetlanych jest kilka odpowiedzi z których należy wbrac prawdziwą
Udzieloną odpowiedź można można poprawić.
Jest narzucony czas na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, wyświetlany zegar pozwala zorientowac się w pozostałym jeszcze czasie.