HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

Akcje Armii Krajowej - wersja Nauka

Opracowal: Marek Cieciura

Pytanie z krótką odpowiedzią

  
Należy podać, a nie wybrać) prawdziwą odpowiedź