HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

Gwara okupacyjna - wersja Nauka

Opracował: Marek Cieciura

Należy znaleĽć jak najwięcej terminów powi±zanych tematycznie - na planszy znajduj± się 44 terminy, dla ułatwienia s± one podane na wykazie podanym po prawej stronie planszy.
Pojedyncze litery zidentyfikowanego terminu zaznacza się lewym przyciskiem myszy - zaznaczona litera otaczana jest żółtym kolorem.
Prawidłowo znaleziony i zaznaczony termin jest skre¶lany z wykazu.


C ˇ B ¬ P E A I U U P R Z Y S K R Z Y N I Ć Ć ¦ L X B Ż ˇ Ć  
Ó J D Ć R T P I P E L F D W K Ł P L U J Ó E Ń Ń Ń I Z P B E  
E L E Ń Ó M W N B ¦ T Ę Ń Ó Ż ˇ Ó R P Ż Z Ę Z A L N A L G Ł  
P Ę W Y W Ó Z K A U ˇ N A L O T C U Ć ¦ O U R O Z Ł U P K I  
G Ó ¬ O W F L Ń R H I P I S Z L N H G A D Z I N Ó W K A W O  
Y J Ó M A O ˇ L Ż T Ó Y R U M S Z A F A N ¬ S A U Ż ¦ ˇ ˇ Ó  
Ę Ć Ó Ć Ę O M A B I B U Ł A B T ˇ ¦ B R A N K A A ˇ W Ł S M  
O W G W G O Ł Ę B I A R Z E H Z O R R B W J R Q M M Ó Ż Y M  
P P I X W Ł O W W Ć C Ć Ć S Ó Ć Ó P ¬ Z P K O I C I O T K I  
K I P I ˇ C Z K A ˇ G F M I H P ˇ ˇ N W K U M A N I E Ó V Ł  
M P N Ż H A J L O W A N I E P A K A G G K E Z K R A W A T Ć  
Ę ¦ Z A Ę Y E J I M Ę B L R U Ę N O C N I K I Ń S C E ¬ D S  
P Ń T B ¬ P M F R M R O Z P Y L A C Z E B ¦ Q P F ˇ Ł Ę E C  
H Y ˇ Ć Ł ¬ H A Ę M Ł ¬ W H D A R T C N L Ę H U Ę T D D E W  
Q L Ż ¬ W Y U X V W G Ł W J Z S K Y T G B I A Ł K O N E Ż Ż  
P I D Ć M ˇ I R T O I Ł R Z C I B A T R A M W A J Ż J Z N R  
Z ¬ W C Ć D Ę ¬ F Ó P P Ć P S J A Z A J ˇ C E C Ń ¦ Z O Ż ¦  
T H I S B U T E L K O W Y P Ń Ł L A S Z M A L C O W N I K S  
Ó ¬ S E Y ˇ V A Ż G ¦ F G Ż D Q D ¦ Ń Ć O J Ż Q S N Ł E R H  
V T R O Z W A Ł K A ˇ Ń Ł ˇ U F P K O L E J Ó W K A H P A N  
M Ę G A M N E R K A C M Ę K F A ¬ P Ń B Ł K U R O P A T W Y  
Z L A P B Y H X L Ó M P L O Y A Ń X K I ¦ Ć K J S A J T C U  
K O C I O Ł J U Ć X ¬ H A D K B E C Z K A U W O N P Ó J Q Z  
W C T T Ć Ę S Z O P Y Q C Ę M W A N N A Ę M A C A N K A U A  
Ł Ę M I Ł ˇ T A Z Ł A ¬ N I A M A T E R A C O I Ó F ˇ V N W  
L J Ć P ¬ Z L M Ż E Ń M E L I N A Z Ł Y D L X R D S I ¬ E W  
H G A C E K M D S S X G A R N E K M G J ¬ S Ć Ł P Y S I N ¬  
Ż D G P S B L A F Z F E O S W ¬ R L S I Z N S Z M U G I E L  
G ¦ Z E ¦ M Ł A P A N K A Y Z A S I A D K A M T Ó U Q Ł W Ż  
Ó A Ę R S Z C Z E K A C Z K A Y H G R Y P T E R M O M E T R  
BECZKA
BIAŁKO
BIBUŁA
NERKA
BRANKA
BUTELKOWY
CIOTKI
GACEK
GADZINÓWKA
GARNEK
GOŁĘBIARZE
HAJLOWANIE
HIPISZ
KIPIˇCZKA
KOCIOŁ
KOLEJÓWKA
KRAWAT
KUMANIE
ŁAPANKA
ŁA¬NIA
MACANKA
MATERAC
MELINA
NALOT
NOCNIKI
PAKA
PIPEL
PLUJ
KUROPATWY
ZAJˇCE
PRZYSKRZYNIĆ
ROZŁUPKI
ROZPYLACZ
ROZWAŁKA
SZAFA
SZCZEKACZKA
SZMALCOWNIK
SZMUGIEL
SZOPY
TERMOMETR
TRAMWAJ
WANNA
WYWÓZKA
ZASIADKA