OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Cichociemni

Opracował: Marek Cieciura

W latach 1941-44 przerzucono do kraju do kraju samolotami z Anglii, a później z Włoch 316 spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – żołnierzy AK (wśród nich tylko jedna kobieta) – zostali oni nazwani poźniej „Cichociemnymi”. Zrzuconi żołnierze różnili się rodzajem wyszkolenia i specjalizacją poszczególnych służb: 37 – wywiad, 50 – łączność, 24 – oficerowie sztabowi, 22 – służby lotnicze, 11 – instruktorzy pancerni i pancerni, 3 – legalizacja i podrabianie dokumentów, 169 – dywersja i partyzantka, 28 - kurierzy polityczni. Spośród nich zginęło 112, 84 w walce lub zamordowanych przez Gestapo, 10 zażyło truciznę po aresztowaniu, na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej w okresie stalinizmu. Spośród 91 cichociemnych, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, 18 zginęło w walce.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.