OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Wybrane daty w okresie 1939 - 2014

Opracował: Marek Cieciura

Objaśnienia odnoszą się do wybranych wydarzeń z lat 1939-2012. Hasłem krzyżówki jest rok, w którym dane wydarzenie miało miejsce. Wybrano wydarzenia związane bezpośrednio lub pośrednio z Armią Krajową.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.