OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Kadra Dowódcza Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Zamieszczono przede wszystkim informacje o dowódcach najwyższych szczebli dowodzenia, Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) oraz jego kontynuatorki – Armii Krajowej. Jako uzupełnienie podano także krótkie życiorysy wybranych dowódców niższego szczebla.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.