OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Filmy o Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Pierwsze polskie filmy dotyczące dziejów Armii Krajowej, nie licząc Zakazanych piosenek, gdzie nie pojawia się nazwa Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, powstały po przełomie politycznym, jaki nastąpił w drugiej połowie 1956 roku. Po wydarzeniach poznańskiego czerwca kierownictwo PZPR zadeklarowało chęć naprawienia tzw. „błędów i wypaczeń” i przywrócenia pamięci o walce żołnierzy Armii Krajowej. Do filmów tych należy zaliczyć: Kanał, Eroicę oraz Popiół i diament. Filmy te były reżyserowane przez Andrzeja Wajdę i Andrzeja Munka.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.