OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Oficerowie AK – generałowie WP

Opracował: Marek Cieciura

Wśród ok. 380 tys. zaprzysiężonych żołnierzy AK w lecie 1944 było ok. 10,8 tys. oficerów, w wśród nich generałowie, którzy uzyskali swe stopnie przed wojną lub w czasie służby w AK. W niniejszym rozdziale podano życiorysy zdecydowanej większości tych generałów (życiorysy kilku z nich podano w innych rozdziałach), dołączając życiorysy generałow awansowanych pośmiertnie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.