Sposób rozwiązywania

Za pomocą przycisku Save można zapamiętać wpisane hasła w celu późniejszego ich odtworzenia - przycisk Load.
Wyświetlany zegar pozwala zorientować się w czasie poświęconym na rozwiązywanie krzyżówki.