OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Zbrodnie niemieckie podczas II Wojny Światowej

Opracował: Marek Cieciura

Podczas II wojny światowej Niemcy dopuścili się wielu zbrodni. Obejmowały one m.in. morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, masową eksterminację w obozach, pokazowe egzekucje, łapanki uliczne, pracę niewolniczą, wysiedlania ludności, celowe burzenie miejscowości (miast, wsi oraz osiedli), grabież dóbr kulturalnych i majątku, niszczenie skarbów kultury narodowej, wynarodowienie i germanizację, prześladowania na tle politycznym, rasowym i narodowościowym oraz niszczenie wszelkich śladów kultury i sztuki polskiej.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.