OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Izby Pamięci i Kluby Historyczne Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

W niniejszej krzyżówce w większości występują hasła dotyczących przykładowych Izb Pamięci poświęconych Armii Krajowej, prezentowane Izby są w większości zlokalizowane w szkołach noszących imię Armii Krajowej lub jej żołnierzy. W krzyżówce trzy hasła dotyczą przykładowych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej, tworzenie których zostało zainicjowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Najważniejsze cele działania Klubów to upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy w zakresie działalności Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego, W końcu dwa hasła dotyczą wybranych Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstających z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej. Krzyżówka z definicji ma spełniać przede wszystkim rolę edukacyjną - nie są najważniejsze nazwy miejscowości, tylko ich dyslokacja.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.