OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Kobiety w Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Kobiety stanowiły około 10% stanów osobowych Armii Krajowej. Prezydent RP dekretem z 27 października 1943 uznał, iż „żołnierze kobiety mają te same obowiązki i prawa, co żołnierze mężczyźni”, co sankcjonowało faktycznie istniejący stan rzeczy, szczególnie w Armii Krajowej i otwierało możliwości do prawnego uregulowania różnych kwestii, w tym stopni wojskowych. Nadanie kobietom-żołnierzom stopni wojskowych nastąpiło 23 września l944. Straty wśród kobiet żołnierzy AK szacowane są na blisko 5 tys.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.