OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Armia Krajowa w samoobronie na Kresach Wschodnich

Opracował: Marek Cieciura

Polska samoobrona na Wołyniu miała zapewnić obronę przed masowymi mordami Polaków przez ukraińskich nacjonalistów, była realizowana przez zgrupowania polskiej ludności cywilnej i oddziały Armii Krajowej (ataki wyprzedzające, szkolenia, przychodzenie z odsieczą). Początki polskiej samoobrony na tym terenie datują się na przełom lat 1942/1943. Na Wołyniu powstało ponad 100 ośrodków samoobrony. Podobne zgrupowania powstały w byłych województwach II RP: lwowskim, stanisławowskim (Podkarpacie) i tarnopolskim (zachodnia część geograficznej krainy Podola). Do czasu wejścia Armii Czerwonej przetrwało tylko 10 ośrodków samoobrony.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.