OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Książki o Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

W Polsce książki o Armii Krajowej zaczęły ukazywać się po przełomie politycznym, jaki nastąpił w drugiej połowie 1956 roku, przykładami są pozycje: Adam Borkiewicz Powstanie Warszawskie 1944 (pierwsze wydanie w 1957 roku, drugie wydanie ukazało się w roku 1964) oraz Stanisław Kopf Dni Powstania – Kronika Fotograficzna Powstańczej Warszawy (pierwsze wydanie w 1957 roku, drugie wydanie 1984). W latach 90. ubiegłego stulecia wydano bardzo wiele książek o tej tematyce i cały czas pojawiają się nowe opracowania. W sumie Armii Krajowej poświęcono już taką ilość książek, że wszystko, co ukazywało się w ostatnich latach i co ukaże się w przyszłości, ma raczej zadatki na powielenie znanych nam już schematów. Ważne jest jednak kultywowanie pamięci o największej polskiej organizacji niepodległościowej okresu II wojny światowej i rozszerzanie wiedzy naszego społeczeństwa. Armia Krajowa zajmuje poczesne miejsce w naszej narodowej historii i z pewnością zasługuje na cyklicznie wznawiane publikacje.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.