OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Żołnierze Armii Krajowej - zamordowani i pochowani na "Łączce".

Opracował: Marek Cieciura

"Łączka" to miejsce pochówku przy murze cmentarnym Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie pomordowanych przez organa bezpieczeństwa publicznego w latach 1945–1956. Chowano tu potajemnie ciała zamordowanych więźniów w więzieniu mokotowskim. Ocenia się, że na Łączce znalazło swój pochówek do 300 osób. W latach 2012–2013 prowadzone były ekshumacje prowadzone pod kierunkiem Krzysztofa Szwagrzyka z IPN rozpoczęto 23 lipca 2012. Wydobyte szczątki zostały poddane badaniom DNA z wykorzystaniem danych genetycznych. Do chwili obecnej zidentyfikowano 28 osób, wśród których zdecydowaną większość stanowili żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych - ich wszystkich (nawet jeśli występują w innych krzyżówkach) dotyczy niniejsza krzyżówka (pozostali to oficerowie zajmujący wysokie stanowiska w Wojsku Polskim po zakończeniu wojny. Pochówek żołnierzy zidentyfikowanych po ekshumacjach zaplanowano w formie uroczystości państwowej 27 września 2014 r. w 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W każdym objaśnieniu podano linki do informacji szczegółowych. Krzyżówka z definicji ma spełniać przede wszystkim rolę edukacyjną.

Ekshumacja
Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.