OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Łączność w Armii Krajowej i podczas Powstania Warszawskiego

Opracował: Marek Cieciura

Sprawnie działający system łączności Armii Krajowej umożliwiał jej skuteczne działanie. Legendarni kurierzy, którzy z narażeniem życia przedzierali się przez okupowaną Europę, by nieść meldunki z kraju do Naczelnego Wodza w Paryżu czy w Londynie, byli jedynie drobnym, choć ważnym elementem rozbudowanego i sprawnie działającego systemu łączności Komendy Głównej Armii Krajowej. Wymiana telegramów radiowych między Warszawą a Londynem była możliwa dzięki wielu zabiegom organizacyjnym i bohaterstwu łącznościowców.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.