OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Żołnierze AK – „Łagiernicy”

Opracował: Marek Cieciura

W latach 1944-1945 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK uwięziono i wywieziono do łagrów lub internowano w obozach przymusowej pracy, m.in. w Diagilewie i Ostaszkowie – nazwano ich później „Łagiernikami”. Część aresztowanych żołnierzy siłą wcielono do WP.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.