OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Lotnicze wsparcie Armii Krajowej

Opracowali: Marek Cieciura i Robert Springwald

O łączności lotniczej z okupowanym krajem Rząd Polski we Francji myślał już od jesieni 1939 roku, ale dopiero pod koniec czerwca 1940 Sztab Naczelnego Wodza powołał Oddział VI mający za zadanie przeszkolenie i przerzut żołnierzy do okupowanej Polski. W lipcu tego roku Oddział VI wszedł do struktur właśnie powstałej brytyjskiej organizacji dywersyjnej SOE (brytyjska tajna agencja rządowa, której zadaniem było m.in. prowadzenie dywersji, koordynacja działań politycznych i propagandowych, wspomaganie ruchu oporu w okupowanych państwach Europy w czasie II wojny światowej). Także w kraju w Oddziale V Łączność Komendy Głównej ZWZ powołano w 1940 roku komórkę zrzutów używającą kryptonimów „Syrena”, „Import” i „M II-Grad”. Siły SOE wykonały prawie dwieście lotów niosących pomoc powstaniu warszawskiemu – w sumie zrzucono 870 zasobników, 427 zostało zrzuconych bezpośrednio na Warszawę. Żołnierze AK podjęli łącznie 514 zasobników, z czego 235 w Warszawie.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.