HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

Medycy / Służby Sanitarne Armii Krajowej

Opracował: Marek Cieciura

Na czele służby zdrowia AK stało Szefostwo Służby Sanitarnej podległe Kwatermistrzowi Komendy Głównej. W Armii Krajowej istniała też Wojskowa Służba Kobiet, jej głównym pionem był pion sanitarny.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.