OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Żołnierze AK innych narodowości lub wyznań

Opracował: Marek Cieciura

Najwięcej walczących po polskiej stronie osób było narodowości żydowskiej, mogło ich być nawet 2 tys. – żołnierzy rozdrobnionych w oddziałach AK, AL, PAL. Drugi w kolejności pod względem ilości walczących w powstaniu warszawskim naród to Rosjanie – informacje o rosyjskich powstańcach Warszawy są niestety zapominane. Niniejsza krzyżówka ogranicza się do oddziałów Armii Krajowej.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.