OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Żołnierze AK w obozach koncentracyjnych oraz obozach jenieckich – oflagach i stalagach

Opracował: Marek Cieciura

Po upadku Powstania Warszawskiego 15-17 tys. żołnierzy AK staje się jeńcami wojennymi III Rzeszy Niemieckiej. Umierali w szpitalach obozowych od odniesionych w czasie powstania ran, byli mordowani w obozach koncentracyjnych, umierali w obozach pracy przymusowej. Wiele tysięcy nie skorzystało ze statusu jeńca wojennego i wraz z ludnością cywilną Warszawy zostało wygnanych z miasta. Część z nich została wywieziona na roboty przymusowe lub trafiła do obozów koncentracyjnych.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.