OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Oddziały AK w Powstaniu Warszawskim

Opracował: Marek Cieciura

1 sierpnia 1944 do walki o stolicę wyruszyły oddziały Okręgu Warszawskiego AK oraz jed-nostki dyspozycyjne podległe bezpośrednio Komendzie Głównej AK. Były zorganizowane w formie zgrupowań w poszczególnych 8 obwodach. W skład zgrupowań wchodziły wskazane brygady, bataliony i kompanie. 8 sierpnia 1944, wobec rysującego się rozbicia powstania na kil-ka odosobnionych ośrodków walki, płk „Monter” podzielił Okręg Warszawski AK na trzy grupy – „Północ”, „Śródmieście” i „Południe”. 20 września 1944 roku komendant główny AK wydał rozkaz reorganizacji oddziałów powstańczych w stolicy, celem nadania im bardziej regu-larnego charakteru. Na tej podstawie płk Antoni Chruściel „Monter” wydał w dniu 21 września 1944 rozkaz organizacyjny nr 32 w sprawie przekształcenia Okręgu Warszawskiego AK w Warszawski Korpus Armii Krajowej.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.