OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Oznaki oddziałów AK walczących w Powstaniu Warszawskim

Opracował: Marek Cieciura

W wielu armiach świata istnieje zwyczaj, że poszczególne jednostki posiadają swoje własne charakterystyczne oznaki. W leśnych oddziałach AK używano oznak noszonych na rękawach mundurów, m.in. nosiły je oddziały partyzanckie Oddziału Śląskiego, oddział partyzancki „Surowiec”, oddział partyzancki „Nerwy”. Warunki otwartej walki w Powstaniu Warszawskim spowodowały, że liczne oddziały używały swoich oznak, np. bataliony AK „Parasol”, czy „Nałęcz”. Po zakończeniu wojny dla upamiętnienia służby w poszczególnych formacjach stworzono bardzo wiele oznak w postaci metalowej. Krzyżówka obejmuje przede wszystkim oznaki oddziałów AK biorących w Powstaniu Warszawskim, na których nie były podane ich nazwy.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.